En hållbar framtid

Eco-Living

Vikten i att kunna ha en hållbar framtid är idag större än något annat. I hundratals år har vi sakta men säkert förstört vårt enda boende, Jorden. Idag tar vi dock många och framförallt stora steg i att bevara moderjord.

Mat och hälsoprodukter

Ett av metoderna till en hållbar framtid är att vara ekologisk. I allt vi konsumerar idag, inte bara i vad vi äter men även använder så behöver man vara eftertänksam på hållbarhet. Hos EcoLiving så hittar vi idag en mängd ekologiska produkter, allt från mat till skönhets produkter som vi kan använda oss av i vår vardag. En klar fördel med ekologisk mat är att man till exempel år en betydligt bättre hälsa. Man slipper även risker som kan förekomma av att bekämpningsmedel som inte får användas på frukt och grönt om det ska bli klassat som ekologiskt.

Förnyelsebar energi

En annan men mycket stor del i tänkandet kring en hållbar framtid är att man ska ha ren och förnyelsebar energi. Detta kan vi få genom att nyttja oss av vattendrag, solceller som fångar upp solens energi och vindkraft. Dessa saker finns och förorenar inte naturen. Dock så är dessa teknologier fortfarande i tidigt stadium. En annan energi metod är att man forskar kring fusionsreaktorer, hos Ny Teknik kan man läsa flera intressanta artiklar om detta. Kortfattat så skapar vi en maskin som tar små doser av atomer och molekyler och smälter dem samman i extrema temperaturer. Vi bygger en konstgjord sol. Problemet är att detta är extremt kostsamt, uppemot flera miljarder dollar talas det om. Summor man hellre kanske vill lägga på redan befintlig och beprövad forskning.