Mat och hälsa

Gemene man börjar bli allt mer intresserad av vad maten som man äter innehåller. Detta går hand i hand med intresset för en hälsosam livsstil. För folk börjar förstå att det finns ett starkt samband mellan vad man äter och livskvalitén i stort, hur frisk man kommer att vara och hur länge man kommer att leva.

ekologiskt

Det började med enstaka produkter i handeln som var som var ekologiska och det har växt explosionsartat. I dagsläget är det möjligt att med viss ansträngning äta uteslutande ekologiska råvaror och produkter utan tillsatser. Ekologisk mat, ibland refererad till som ekomat, är råvaror som kommer från odlingar som inte använder sig av bekämpningsmedel eller konstgödsel. Maten ska också vara naturlig, det vill säga inte en genetiskt modifierad organism (GMO) vilket innebär att människan medvetet förändrat egenskaperna hos en växt eller ett djur i syfte att få dem mer resistenta mot bakterier eller parasiter. Med detta vill man få maximal avkastning på sina grödor och på uppfödningar av djur.

Det har gjorts mängder av studier på besprutad mat och hur dessa gifter påverkar människan. Forskare har kunnat påvisa att vissa gifter som används är direkt skadliga, särskilt för yngre barn som fortfarande utvecklas. Det finns med andra ord en direkt koppling mellan använda kemikalier och att konsumenten utvecklar cancer. Den senaste rapporten som fick stor genomslagskraft i media var skillnaden mellan en vanlig banan och en ekologisk banan. Den vanliga bananen hade inte bara gift på utsidan av skalet, som man trodde skyddade fruktköttet, utan det fanns höga halter av bekämpningsmedel i själva bananen. Den ekologiska bananen var däremot helt fri från skadliga ämnen. Konsumenterna reagerade starkt och de giftfria och rättvisemärkta bananerna fick omedelbart ett starkt uppsving.

Att äta ekologisk mat kan således vara ett sätt att förebygga cancer och andra typer av sjukdomar. Det finns dock ingen exakt typ av kost som man bestämt kan säga skulle förebygga cancer, men fiberrik mat och ett kaloriintag enligt den gamla klyschan ’lagom är bäst’, är det en del forskare anser vara det bästa möjliga. Professor Håkan Mellstedt, vid Karolinska institutet har skrivit en artikel på hemsidan cancerinformation.nu där han behandlar livsstilens påverkan på risken för cancer. Artikeln heter passande ”Livsstil – ett sätt att minska cancerrisken”

Även om man inte kan sätta likhetstecken mellan besprutad mat och cancer finns det ingen bra anledning att chansa. Den som håller sig till obesprutad ekologisk mat förbättrar sina chanser till ett långt och hälsosamt liv.